Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Spišské Podhradie

Základne informácie