Zmeny a doplnky č. 17 ÚP obce Ždiar - upravený návrh

Základne informácie