Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obec Veľký Horeš

Základne informácie