Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán Mesta Čierna nad Tisou

Základne informácie