Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Veľká Lomnica

Základne informácie