Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Domaniža

Základne informácie