Zmena stavby pred dokončením „STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“ na bytový dom

Základne informácie