Zmena plochy ťažby štrkopiesku na ložisku nevyhradeného nerastu Kechnec

Základne informácie