Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu Mesta Ružomberok

Základne informácie