Zmena a doplnok č. 2/2022 ÚPN - O Lučivná

Základne informácie