Zmena a doplnok č. 1/2020 územného plánu obce Jánovce

Základne informácie