Zmena dokončenej stavby – prístavba haly FARGUELL NITRA, s.r.o.

Základne informácie