Zhodnocovanie odpadového materiálu tepelnými postupmi, Handlová

Základne informácie