Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - kompostáreň Veľké Dravce

Základne informácie