Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Hurbanovo

Základne informácie