Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany

Základne informácie