Zariadenie na zber a výkup odpadov – miestna výkupňa Banská Štiavnica

Základne informácie