Zachytenie a odvedenie dažďových vôd v obci Tešedíkovo.

Základne informácie