Výrobný areál ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o. - 2.etapa, Dolné Hony, Nitra

Základne informácie