Výrobný areál GU Slovensko-rozšírenie priemyselný park Nitra Sever

Základne informácie