Výrobná hala - kovovýroba - V. etapa

Základne informácie