Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava

Základne informácie