VTL plynovod DN 500, PN63/40 Dulov - Strelenka

Základne informácie