Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom, RK koľ. č. 1, 2

Základne informácie