Územný plán zóny Košice, obytná zóna Na hore - Stará Sečovská cesta

Základne informácie