Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9

Základne informácie