Územný plán obce Veľké Úľany - Zmeny a doplnky č. 04

Základne informácie