Územný plán Obce Trnavá Hora, Zmeny a doplnky č. 1

Základne informácie