Územný plán obce Starý Tekov - zmeny a doplnky č. 2

Základne informácie