Územný plán obce Spišský Štvrtok - Zmeny a doplnky č. 04

Základne informácie