Územný plán obce Pata Zmeny a doplnky 2/2021

Základne informácie