Územný plán obce Močenok - Zmeny a doplnky č. 4.

Základne informácie