Územný plán obce Betliar, Zmeny a doplnky č.4

Základne informácie