Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky č. 4/2021

Základne informácie