Územný plán mesta Medzilaborce - Zmeny a doplnky č.1

Základne informácie