Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta

Základne informácie