Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 17 - Kežmarská cesta III

Základne informácie