Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016

Základne informácie