Územný plán mesta Dunajská Streda, Zmeny a doplnky 2017

Základne informácie