Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 2/2013, lokalita Jahodná - Kurišková

Základne informácie