Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020

Základne informácie