Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2

Základne informácie