Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015

Základne informácie