Úseky Rýchlostnej cesty R7 Dolný Bar – Zemné a Rýchlostnej cesty R7 Zemné –Nové Zámky

Základne informácie