Triedenie štrkopieskov, výroba betónovej zmesi, Nová Dedinka

Základne informácie