Termické zhodnocovanie ostatných odpadov, Nové Zámky

Základne informácie