Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská

Základne informácie