Ťažba kameniva v lome Snežnica

Základne informácie