Súbor reakreačných domov SENEC JUH - ČIERNA VODA ETAPA I.

Základne informácie