Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

Základne informácie